Безжични водомери за дистанционно отчитане

Безжични водомери за дистанционно отчитане

Водомерът регистрира потреблението на активни и реактивни компоненти на електричество и предава показанията и параметрите на електрическата мрежа в личния акаунт на потребителя в Интернет. Позволява ви бързо и евтино да внедрите автоматизирани системи за търговско измерване на електроенергия.

Данните от дистанционното отчитане на показанията на водомерите се предават по радиото до базовата станция, а от него чрез Интернет до вашия личен акаунт. Сигналите от измервателния уред имат отлична проникваща способност благодарение на протокола NB-Fi, който дава възможност за инсталиране на устройството зад бетонни стени, в метални кутии и мазета на разстояние до 8 км от базовата станция в градските райони.

Безжични водомери за дистанционно отчитане

Благодарение на ефективен радиомодул, измервателният уред може да работи десет години от една АА батерия.

Повече от 8 км, без хъб.

Измервателното устройство безпроблемно предава сигнала на станцията на разстояние от 8 км. Хъбовете вече не са необходими за събиране на показания от дом или квартал.

Чрез изхвърляне на междинното оборудване и тромавата инсталация разходите се намаляват. Такава точка ще струва няколко пъти по-малко в сравнение със системи, базирани на Mbus, Zigbee или GPRS.

Бърз. 15 минути – това е колко време ще е необходимо на водопроводчик, за да инсталира измервателните уреди.

Просто. Не са необходими хъбове и междинно оборудване, връзката се осъществява по принципа „plug and play“.

Печеливша. 6 години – толкова е интервалът на калибриране на водомерите.

Надежден. Радио протоколът има висока проникваща способност.

Удобно. Интернет ще ви позволи да видите показанията на водомерите от различни устройства.

Мащабируема. Новият водомер незабавно става част от мрежата.

Специален радиомодул LPWAN помага за отчитане на дистанция и в режим в реално време. Високата проникваща мощност на сигнала осигурява стабилна работа в мазета и труднодостъпни места, дори там, където клетъчната комуникация не може да се справи.

Сигналът на модема има висока проникваща способност – устройството ще работи стабилно от мазетата, дори там, където няма GSM.