Изпити по немски език

Изпити по немски език

Ако искате да кандидатствате за следване в Германия, трябва да докажете, че владеете езика. Какви са приемните изпити по немски език за чужденци?  Трябва ли да се посещават специализирани курсове по немски?

За изпитите по немски език за сертификати като DSH, Test DaF, сертификати на Goethe Institut или за матурите след 12 клас и за кандидатстване във Висше учебно заведение се изисква специална подготовка. Затова всички желаещи да държат подобни изпити трябва да посещават сертификатни курсове по немски език.

Дипломи от Гьоте Институт

При тези изпити кандидатът за следване в германски университет трябва да се яви на един от езиковите тестове, които се провеждат в Гьоте институт. Всеки изпит отговаря на всяко едно ниво от Европейската езикова рамка А1, А2, В1, В2, С1 и С2. Затова и курсовете по немски език са разделени спрямо същите нива. Обикновено след завършване на курс по немски за съответното ниво, кандидатът държи и отделен кратък курс по немски за подготовка на тестовия формат.

Изпитът TestDaF

Сертификатът от изпита на TestDaF не само удостоверява нивото на владеене на езика, но и дава право на получилите го да следват в Германия. Степента на владеене на немски език не се измерва с оценка, а с нива. Тези нива съответстват на нивата от B 2.1 до C 1.2 от Общата Европейска рамка. За следване в Германие е достатъчно да достигнете ниво 4 (TDN 4). Достатъчно е да се преминат курсове по немски език до ниво В2.1. Голямо предимстов на TestDaF  е, че не е необходимо да се пътува до Германия, за да се положи изпит. Кандидатите могат предварително да се явят в някой лицензиран изпитен център в България.

Изпитът DSH

При всички случаи необходимото ниво на владеене на езика за желаещите да се явят на този изпит трябва да бъде С1/С2. За разлика от TestDaF, този езиков тест се провежда само в Германия.

Изпитът DSD

За разлика от всички дрруги изпитни поготовки , тази не се провежда по време на курс по немски, а обикновено в специализираните езикови гимназии. Тази диплома се издава от образователните власти в Германия и удостоверява в училищата извън Германия нивото на владеене на немски език като втори чужд език, за което е необходим хорариум.