Планиране на маршрут и оптимизация

Планиране на маршрут и оптимизация, полезна информация от нашите експерти и съвети за използване на пътна помощ при необходимост по време на пътуване.

Планиране на маршрут и оптимизация.

Планирането на маршрута се изразява в определяне на маршрутното трасе до определена крайна точка. То се осъществява на базата на цифровата карта. Шофьорът задава крайната точка като адрес или като съществуваща в картата интересна точка (напр. Централна гара). При фиксирано (по време и място) начало на пътуването, софтуер, базиран на динамичните принципи на програмиране, изчислява и предлага оптималния маршрут до целта. В процеса на оптимизация могат да бъдат налагани различни, по-общи или по-частни, ограничения и изисквания. Например:

  • маршрутът да не включва платени магистрали;
  • маршрутът да има минимална дължина;
  • да е възможно най-бързия;
  • да включва живописни местности;
  • да включва туристически атракции;
  • други.

Маршрутът се визуализира върху картата на района с помощта на дисплея.

Изчислението може да бъде направено или от бордови компютър, или в трафичния център, или от компютъра на доставчика на информационни услуги. Изборът между тези опции зависи от съотношението между изчислителните и комуникационните разходи и от необходимостта за чести актуализации на цифровата карта. Последното не е маловажно, тъй като в условията на големия град ежедневно се налагат промени в картата. Решението, с един мощен компютър да се обслужва голям район днес се счита за остаряло. Съвременните ITS като правило са максимално децентрализирани.         Определянето на оптималния маршрут от текущата позиция до желаната крайна точка става с помощта на граф, в който дъги са пътните сегменти, наричани връзки. Тези връзки се подбират по различни критерии. Най-важният критерий е времето за пропътуване на връзката, което е производно на нейната дължина, класа на пътя, трафичните норми (ограничения в скоростта), броя на завоите, светофарите и трудните кръстовища.

Водачът на автомобила може чрез манипулация да промени трасето на избрания маршрут. Компютърът се съобразява с промяната и оптимизира отново, по заложените в него ценностни критерии, свободните (нефиксираните) му елементи.

Още полезна и интересна информация може да намерите в нашата категория ПОЛЕЗНО