Ритмично дишане йога упражнения

Ритмично дишане йога упражнения, полезна информация от нашите опитни и високо квалифицирани йога инструктури в София.

Ритмично дишане йога упражнения

Ритмичното дишане е равномерно, с еднакви фази на вдишване, задържане и издишване на въздуха. Обикновено човек диша с ритъм 16-20 пъти в минута. Целта на това упражнение е дишането да се забави и разреди. Ако може чрез тренировка да се разреди дишането до 12 или 10 пъти в минута, това води до по-ефективно оползотворяване на вдишания въздух.

Упражнение за постигане на ритмично дишане

За да се почувства хармонията на ритмичното дишане, трябва да си представим морето. Вдишва се бавно с всяко издигане на вълната, а издишването- заедно със спадането й. Дишането да бъде спокойно, бавно и равномерно. Тялото е напълно отпуснато. При трениране на дихателните упражнения да си представяме, че вдишваме розов въздух. Това ще ни подмлади, ще ни направи по-бодри и жизнени. Хармоничното дишане е свързано със спокойни и радостни мисли.

Животът следователно представлява един двупосочен процес „изливане“ от неговия извор в руслото на изява и завръщане към източника с обогатяване от опита, който е получен при това движение. Или ако си послужим с образност, заимствана от християнството, душата се завръща с урожая на нови опитности, „носейки снопите в себе си“. Традиционните философско-религиозни учения на Изтока от рода на будизма и индуизма са насочени предимно към онова, което бихме могли да определим като аспект на оттегляне, постиган чрез откъсване на принципа на духовното от всякакво негово ангажиране с формата на материалното.

Тези учения наблягат главно върху радостта и блаженството. Изживявани тогава, когато духът се е оказал в състояние да се освободи от своята привързаност към егото на личността. И да постигне съединение с по-висшия принцип на духовното, вътре в самата нея. Думата „личен“ /„личностен“/( На англ. рersonal. – Б. пр.) произлиза от латинската реrsona, означаваща „маска“, и нейната употреба в такъв контекст свидетелства следователно за мимолетната или недействителна природа на низшето его, на т.нар. „себе“, дадено ни по рождение, за да се изразяваме, ала което не е истинският ни Аз.

Още полезна и интересна информация може да намерите в нашата категория ПОЛЕЗНО