Счетоводни услуги – видове и пакети

Видове счетоводни услуги

Налични са следните опции счетоводни услуги (възможни са различни комбинации):

 • Счетоводство
 • Съдействие при избор на специалист във финансовите услуги
 • Възстановяване на акаунт
 • Изготвяне на счетоводна политика
 • Счетоводни съвети
 • Стаж за специалисти по финансови услуги
 • Изготвяне на нулева отчетност
 • Попълване на данъчни декларации за физически лица и предприемачи

Защо да изберете нашата компания?

Офисът на компанията, която предлага финансово-счетоводни услуги, се намира в София, но ние можем да ги изпълняваме и извън него.

Тарифите за обслужване имат значителен диапазон. Цената на счетоводните услуги зависи от броя обработени първични документи и се определя индивидуално за клиента в съответствие с избрания вариант на услугата.

Счетоводните услуги са необходимост на повечето фирми, работещи на пазара.

Ето какво те включват, без да изчерпваме всички възможни услуги:

 • разработване на счетоводна методология и създаване на счетоводство на нейна основа;
 • изготвяне на първична документация – фактури за плащане, разходни и приходни ордери и други документи;
 • заплати и социални плащания, които работодателят плаща за служителите;
 • счетоводно отчитане на дълготрайни активи и нематериални инвестиции;
 • обработка на платежни нареждания;
 • съгласуване на сетълменти с контрагенти;
 • изготвяне на вътрешни документи на фирмата – заповеди, заповеди, актове и други;
 • изготвяне на данъчни отчети и декларации и подаването им в Държавната служба по приходите,
 • взаимодействие с регулаторните органи по време на данъчни и други ревизии. Предоставяйки счетоводни услуги, ние изграждаме тази работа в интерес на нашите клиенти;
 • поддържане на счетоводни регистри;
 • изготвяне на годишни отчети и представянето им на компетентните органи.
Какво е счетоводен аутсорсинг?

Първата причина да поръчате счетоводни услуги е възможността да спестите ресурси на фирмата. Редовните служители трябва редовно да плащат заплати, да им плащат отпуск и да правят други плащания. При работа по схемата на счетоводен аутсорсинг, която предлагаме, няма нужда от това.

Служителите на счетоводния отдел на пълно работно време трябва да създадат условия за пълноценна работа – да разпределят стая, да инсталират мебели в нея и да закупят офис оборудване. Поръчвайки счетоводни услуги при нас, Вие се освобождавате от тази нужда.

За качествено и законосъобразно водене на счетоводството е необходимо в персонала да се подберат квалифицирани и опитни специалисти. Не всички кандидати, които могат да бъдат намерени на пазара на труда, притежават тези качества. Непрофесионалистите в държавата могат да създадат проблеми – извънпланови проверки, претенции от данъчни и други